THÔNG TIN LIÊN HỆ
 
Đường số 1, số 4L- 5L, Phường 3, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
trantrungproxx@gmail.com
0938.882.443
http://www.hungthinhcorrp.com.vn