THÔNG TIN LIÊN HỆ
 
163 Hoa Lan, phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
trungtran@propertyx.com.vn
0938.882.443
http://www.hungthinhcorrp.com.vn