THÔNG TIN LIÊN HỆ
 
163 Hoa Lan, phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
trungtran@hungthinhland.com
0931.88.00.77
http://www.hungthinhcorrp.com.vn